محصولات اخیر

تنها نماینده انحصاری ساعت های فانتور(fantor)
در سراسر ایران

سخن مشتریان

ساعت های فانتور هم شیک هستند و هم باخیال راحت از گارانتی در بازار موجود هست

فکر نمی کردم فانتور در ایران هم نمایندگی داشته باشه . واقعا خیلی خوشحال شدم